Videoovervågning nu i HD-kvalitet

Danmark er et land med rigtig høj grad af overvågning – både i det offentlige, i erhvervslivet og i det private. Formålet er at nedbringe og forebygge kriminalitet, men det er også meningen, at den udbredte grad af overvågning skal gavne politiet i deres efterforskning ved indbrud, overfald, attentater og lignende.

Vores virtuelle færden bliver overvåget via forskellige kanaler. Eksempelvis via parasitprogrammer og datalogning. Men den mest udbredte og synlige form for overvågning er videoovervågning. Overalt i gadebilledet og det offentlige rum er der videoovervågning, og det samme billede gør sig i mindre grad gældende i det private.

Tidligere var videoovervågningen i så ringe en kvalitet, at du næsten ikke kunne bruge dine optagelser til noget, og politiet har ofte ikke kunne bruge videooptagelser af kriminelle i færd med forbudte handlinger til noget på grund af den ringe kvalitet. Derfor er al videoovervågning skiftet over til HD-kvalitet eller noget, der er bedre.

Forskellen på videoovervågning i analog og HD-kvalitet

Videoovervågning i HD-kvalitet får otte gange så mange detaljer med som overvågning og optagelser i analog kvalitet. Når kameraerne får flere detaljer med, lever de bedre op til formålet om at være en hjælp til politiets efterforskning, fordi politiet rent faktisk får bedre mulighed for at identificere gerningsmændene.

At kvaliteten er højere betyder også, at kameraerne kan dække et større område, og på sigt kan der derfor nøjes med et færre antal kameraer til samme geografiske udstrækning. Samtidig er det muligt at gemme optagelserne centralt og i længere tid end ved videoovervågning i analog kvalitet.

Hvis du vil have mere info om at sikre dit hjem, så klik ind på dit-indbo.dk.