Det skal du vide, inden du går i gang med skødeskrivning

Mange forveksler ofte skødet med købsaftalen af ejendommen, men der dog en forskel på disse to begreber.På skødet er du den offentlige indehaver af ejendomsretten til den ejendom, som du har købt, mens du på købsaftalen gælder som en kvittering, der dog kun er tilgængelig handlens involverede parter. Derfor skriver de fleste, der har ejendomsretten på en ejendom et skøde, som kan tinglyses og dermed komme tingbogen, der er offentliggører dig som ejer af din ejendom.

Skødeskrivning – og hvad det indebærer

Når skødet skal tinglyses og dermed offentliggøres gyldigt ifølge tingloven, er det vigtigt at skødet overholder en række formelle krav, der stilles af tinglysningens bekendtgørelse. Disse krav, der stilles af tinglysningens bekendtgørelse, omhandler blandt andet hvem køber og sælger er.
Men det er ikke de eneste formelle krav, som tingloven og dens bekendtgørelse fordrer. For at et skøde er gyldigt skal det indeholde de væsentlige data omkring handlen. Det drejer sig blandt andet om oplysninger om hvad, der helt konkret er blevet handlet. I forbindelse med skødeskrivning efter boligkøbet vil det derfor være nødvendigt med en detaljeret optegnelse af hvad ejendommen indebærer. For mange kan man her falde i fælder og overse ejendommens vigtige detaljer. Derfor benytter mange nye boligejere professionel boligrådgivning, som www.boligraadgiver.dk tilbyder, når de skal have foretaget skødeskrivning over ejendomsretten til deres ejendom. Men dette er ikke de eneste krav, der er til skødets detaljer; det er nemlig også vigtigt, at overtagelsesdatoen inkluderes i skødeskrivningen.
Sidst, men ikke mindst, er det vigtigt at inkludere oplysninger, om hvordan købet af ejendommen er finansieret. Har de nye boligejere stiftet gæld for at erhverve sig ejendomsretten til ejendommen eller er ejendommen købt og betalt af én eller flere boligejere?

Derfor er det vigtigt, at skødeskrivning både indeholder oplysninger om køber så vel som sælger samt data omkring handlen, ejendommens aftalte beløb og hvordan dette køb er blevet betalt af køber.

Forskellige former for skødeskrivning

Det er dog ikke helt lige meget, hvilken form for skødeskrivning du kaster dig ud i, når du er erhvervet dig ejendomsretten til en ejendom. Ud over de formelle krav, som tinglovens bekendtgørelse stiller for at du kan opgives som den offentlige, retmæssige ejer af ejendommen, findes der forskelle former for skødeskrivning, der retter sig efter forskellige faser af salgsprocessen.

Når man taler om forskellige former for skødeskrivning, handler det typisk om hvor langt man er salgets proces. Kræver sælgeren for eksempel et bevis for at betalinen vil finde sted, kan det være nødvendigt at fremskynde skødeskrivningen – også selv om I endnu ikke har betalt for ejendommen. Dertil vil skødeskrivningen udmunde i et betinget skøde, der endnu ikke er klar til godkendelse af alle parter. Selvsagt kan et sådan et betinget skøde ikke udgøre det endegyldige skøde, da et betinget skøde for eksempel blot ville kunne bruges som bevis på, at betalingen af ejendommen vil finde sted ved for eksempel at henvise til penge, der deponeret hos mægleren. Det vil sige, at senere skødeskrivning vil være nødvendigt, når ejendommen er blevet betalt af køber. Dette skøde, som man senere vil skrive, når ejendommen er betalt, er det, der kaldes det endelige skøde.