Arbejdsgiverens ansvar for arbejdsmiljøet

Hvad kan du som arbejdsgiver gøre for at sikre det bedste arbejdsmiljø for dine ansatte? Jo, der er faktisk mange ting, du kan tage fat på.

Først og fremmest er det vigtigt at sætte fokus på det fysiske arbejdsmiljø; At borde og stole kan indstilles korrekt, at udluftningen er tilstrækkelig, ingen farlige maskiner eller skadelige stoffer, ingen lugt- eller høregener osv.  Alle de ting, der normalt er omfattet af den lovpligtige APV (arbejdsplads vurdering).

Når det er i orden, er det vigtigt at tage fat på det psykiske arbejdsmiljø. Er medarbejderne stressede, hvordan er det sociale liv, er der nogen, der føler sig uden for eller bliver mobbet, er der dybe interne konflikter medarbejderne imellem etc. Men det er ikke nok bare at konstatere, om der er disse problemer eller ej. Hvis det psykiske miljø er belastet af en eller flere af ovenstående, er du nødt til at finde en løsning på problemet, for ellers kommer det til at koste dig på bundlinjen, for utilfredse medarbejdere er lig med ineffektivitet, som det siges.

 

Vejen til tilfredse, effektive medarbejdere

Men hvad er løsningen så? Jo, den bedste måde at forebygge et dårligt psykisk arbejdsmiljø er ved at skabe dialog med medarbejderne om, hvad de finder utilfredsstillende samt hvorfor. Ofte handler det om for høje forventninger fra ledelsen i forhold til den tid de har til rådighed, og derfor bliver de stressede og udkørte. Andre hyppige problemer er, at der opstår interne konflikter medarbejderne imellem, fordi de er uenige om arbejdsgangen, taler nedladende til hinanden eller er dårlige til at forventningsafstemme og kommunikere indbyrdes.

I begge tilfælde er den mest effektive løsning, at du selv tager en snak med medarbejderne om, hvordan man håndterer stress og løser konflikter, men hvis ikke du selv er i stand til at rådgive og vejlede dine medarbejdere om dette, er der heldigvis gode muligheder for at sende dine medarbejdere på kursus i konflikthåndtering, konfliktløsning og mediation.